Priznanja za najistaknutije članove

Svake godine lokalna organizacija JCI Zagreb dodjeljuje priznanja svojim najistaknutijim članovima koji su dali doprinos ostvarivanju misije JCI-a u Hrvatskoj kao i razvoju lokalne zajednice. Počevši od 2013. godine lokalni predsjednik uručuje priznanja pojedincima koji su obilježili godinu dok je on vodio lokalnu organizaciju.

Priznanja se dodjeljuju za najbolji angažman u područjima djelovanja JCI-a kao i najistaknutijim dužnosnicima, voditeljima aktivnosti te članovima.

Dosadašnje dobitnice i dobitnici priznanja su:

Priznanje za...Dobitnici po godinama
najistaknutijeg člana2020 - Martina Otročak2017 – Ivona Hursa
2016 – Helena Marinović
2015 – Dragana Zelenika
najistaknutijeg člana Upravnog odbora2020 - Ana Palaversa2017 – Petra Ravlić
2016 – Ivana Zdelarec
2015 – Ivan Mioč
2013 – Monika Friščić
najistaknutijeg novog člana2020 - Marina Kolesarić2017 – Edita Vasiljević
2016 – Frano Bučan
2015 – Tanja Ninić
najbolji individualni angažman2020- Martina Otročak2017 – Ella Hiti
2016 – Petra Ravlić
2013 – Igor Simić
najbolji poslovni angažman2020 - Marko Stevanović2017 – Mario Majhen
2015 – Filip Ćurko
2013 – Igor Zgrabljić
najbolji međunarodni angažman2020 - Helena Marinović2017 – Tanja Ninić
2016 – Danijela Klobučar
2013 – Julija Turk
najbolji nacionalni angažman2017 – Nina Mimica
najbolji angažman za zajednicu2017 – Petra Ravlić
2015 – Ivana Zdelarec
najbolji društveni angažman2020 - Ana Palaversa2017 – Marko Stevanović
2016 – Ivona Hursa
2013 – Danijela Klobučar
najistaknutijeg potpredsjednika2016 – Ivan Mioč
2013 – Ana-Maria Gurdulić
najistaknutijeg trenera2016 – Monika Friščić
najistaknutijeg voditelja projekta2020 - Marina Kolesarić2016 – Marko Ignjatić
poseban doprinos razvoju
JCI-a u Hrvatskoj
2020 - Helena Marinović2017 – Marko Ignjatić
2016 – Mario Majhen
2015 – Marko Ignjatić
2013 – Matija Longin
poseban doprinos...2017 – Sven Špehar (organizacija EPM-a)
2017 – Ivan Mioč (promocija organizacije)

Priznanja se svake godine dodjeljuju na Božićnom domjenku. Pored toga, i nacionalna organizacija JCI Croatia svake godine dodjeljuje priznanja za najbolje projekte kao i najistaknutijim članovima i dužnosnicima.

Kontakt:
Ilica 71, 10000, Zagreb
Mail: croatia@jci.hr
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram