O projektu

Projekt "RISE with us" provodi Međunarodna komora mladih Zagreb u suradnji sa Forumom za održivi razvoj - Zeleni prozor sa ciljem jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivnije i prepoznatljivije djelovanje usmjereno potrebama zajednice i stvaranje inovativnih rješenja za oporavak društva nakon stanja kriza.

Projekt "RISE with us" sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, a nositelj projekta je Međunarodna komora mladih Zagreb.  Kroz suradnju, edukacije, panele i volonterske akcije projekt ima za cilj utjecati na društvo koje je spremno preuzeti inicijative u stanjima kriza i doprinijeti održivosti i kontinuiranoj podršci za zajednicu.

Svrha projekta "RISE with us" je ojačati kapacitete Međunarodne komore mladih Zagreb i Foruma za održivi razvoj - Zeleni prozori s ciljem aktivnog i prepoznatljivog djelovanja usmjerenog potrebama zajednice i stvaranje inovativnih rješenja za oporavak društva za vrijeme i nakon pandemije COVID-19, kao i za druge potencijalne krize ovakvog profila.

Ciljne skupine i korisnici:

Prva ciljna skupina unutar ovog projekta jesu organizacije civilnog društva i njihovi članovi koji svojim radom i djelovanjem žele pružiti podršku široj zajednici kroz učinkovit odgovor na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama. 
Druga ciljna skupina jesu volonteri koji će sudjelovati u projektnim aktivnostima, što će rezultirati njihovom socijalnom inkluzijom i izravnoj uključenosti u rad zajednice. 
Krajnji korisnici ovog projekta su mladi, opća populacija te ostale udruge i organizacije s kojima je planirana suradnja u provedbi čime se ukazuje na visok stupanj među organizacijske i međusektorske suradnje s ciljem pružanja podrške zajednici u kriznim situacijama.

Ključne aktivnosti:

Kapaciteti organizacija za provedbu aktivnosti projekta unaprijedit će se kroz jačanje soft skills u području psihološke i savjetodavne pomoći s ciljem jasnijeg prepoznavanja potreba zajednice i preuzimanja ključne uloge u rješavanju potreba ranjivih skupina, posebno uslijed kriznih situacija.

Jačanjem kapaciteta organizacija kroz edukacije organizirane u području financijskog upravljanja i prikupljanja sredstava te zakonodavnog okvira za djelovanje organizacija civilnoga društva ojačat će interni kapaciteti organizacija kako bi postali kompetentniji sudionik i partner drugih organizacija i tijela javne vlasti za rješavanje ključnih potreba zajednice, a zatim i organizacije koje će dalje rasti i razvijati se te kao podrška zajednici osigurati i mogućnosti zapošljavanja. Dodatno će se osposobljavanjem predstavnika organizacija o oblicima i mogućnostima online poslovanja i organizacije rada na daljinu, uz uvođenje modernih alata osigurati uvjeti za izgradnju vlastitih kapaciteta za suočavanje s kriznim situacijama, ali i organiziranje aktivnosti kojima se građanima osiguravaju usluge od općeg interesa prilagođene novonastaloj situaciji.

Projekt doprinosi strateškim ciljevima EU kroz provedbu planiranih aktivnosti, mapiranje potreba i usluga lokalne zajednice za upravljanje kriznim situacijama, razmjenom informacija sa službama civilne zaštite i međusektorskom suradnjom, jačanjem kapaciteta organizacija civilnog društva, provedbom novih projekata, jačanjem volontera, utjecajem na ranjive skupine kao krajnje korisnike.


Naziv projekta: RISE with us
Šifra projekta: UP.04.2.1.11.0213
Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice
Prijavitelj: Međunarodna komora mladih Zagreb
Partner: Forum za održivi razvoj - Zeleni prozor
Ukupna vrijednost projekta: 241.354,42 HRK
Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna RH (15%) te Europskog socijalnog fonda (85%)


O partneru

Forum za održivi razvoj - Zeleni prozor

Udruga Forum za održivi razvoj Zeleni prozor djeluje već 12. godinu, a okuplja studente i mlade profesionalce s ciljem edukacije mladih o aktivnom građanstvu, klimatskim promjenama, održivom razvoju, političkoj pismenosti i drugim temama današnjice koje su relevantne za aktivno djelovanje u društvu.

Udruga već 6. godinu zaredom provodi projekt European Green Activists Training zajedno sa organizacijom Green European Foundation, a krajem 2020. godine proveden je projekt na temu studentskih radničkih prava “Studenti za studente - naš glas za dostojanstvo studentskog rada”, uz financiranje Fonda za aktivno građanstvo. Osim spomenutih projekata, Udruga provodi i razne druge projekte čija su ciljana skupina mladi.

O nositelju

Međunarodna komora mladih Zagreb

Mi smo poduzetni mladi ljudi koji u više od 100 zemalja izazove pretvaraju u prilike. Kroz projekte, događaje, treninge i programe, naši članovi su lideri u svojim zajednicama i u svijetu. Međunarodna komora mladih Zagreb dio je međunarodne organizacije za razvoj leadershipa mladih - Junior Chamber International. S više od 5000 lokalnih komora diljem svijeta, najveća je svjetska organizacija ovakvog tipa s glavnom misijom - stvaranje poduzetnih mladih lidera koji će preuzeti vodeće uloge u svijetu promjena. Naša organizacija osnažuje mlade ljude da preuzimaju odgovornost za lokalne izazove u svojoj zajednici i identificiraju ciljana održiva rješenja, a naše inicijative imaju nacionalni i internacionalni doseg.

Motivirani strašću da transformiraju svoju zajednicu i svijet, članovi Međunarodne komore mladih Zagreb imaju hrabrosti odgovoriti na najkritičnije izazove našeg vremena. Ciljevi i svrha djelovanja naše organizacije jesu razvoj svijesti i prihvaćanja građanske odgovornosti, individualno sudjelovanje u internim programima obuke za razvoj liderskog potencijala, aktivno sudjelovanje u planiranju i provedbi programa za razvoj pojedinca i zajednice, promocija društveno-gospodarskog razvoja zajednice, jačanje razumijevanja, dobre volje i suradnje među ljudima. Kao članovi stvaramo inicijative za rješavanje lokalnih izazova povezujući partnere iz poslovnog, javnog i civilnog sektora. Udruga broji preko 30 aktivnih članova, u dobi između 18 i 40 godina. Udruga aktivno djeluje od 2013. godine.
Međunarodna komora mladih Zagreb
Ilica 71, 10000 Zagreb, Hrvatska
email: zagreb@jci.hr
telefon: +38598 188 0802
Pratite nas i na Facebooku:
Izradu web platforme sufinancirala je
Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram