Međunarodni programi

TOYP

Deset najistaknutijih mladih ljudi

Svake godine, JCI odabire 10 izvanrednih mladih ljudi mlađih od 40 godina koji žive JCI misiju na nevjerojatan način. Prepoznavanjem tih mladih, JCI podiže status društveno odgovornih lidera u svijetu. JCI TOYP se organizira na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

DEBATING


Svjetsko debatno prvenstvo

Debatne vještine osposobljavaju JCI članove na rješavanje sukoba, poštivanja različitosti, te da nadilaze prepreke i zagovaraju poruke lokalnih i globalnih promjena. Svake godine na kontinentalnom i svjetskom JCI kongresu, nacionalni timovi bore se za JCI naslov svjetskog debatnog prvaka.

PUBLIC SPEAKING

Svjetsko prvenstvo u govorništvu

Govorništvo je ključna vještina za lidere koji motiviraju druge da stvaraju pozitivne promjene. Svjetsko prvenstvo u govorništvu pruža JCI članovima jedinstvenu priliku da predstave svoje sposobnosti te da podijele stavove o važnim lokalnim, nacionalnim ili globalnim pitanjima.

CREATIVE YOUNG ENTREPRENERS

Kreativni mladi poduzetnici

JCI pomaže postaviti inovacije na svjetskoj razini pomoću mentorstva kroz program Kreativni mladi poduzetnici.

AWARDS

JCI Priznanja

Gotovo 200.000 JCI članova diljem svijeta poduzima akcije koje stvaraju održive pozitivne promjene za opće dobro, tako da je konkurencija žestoka u programu JCI Priznanja. Najbolji projekti i inicijative natječu se na nacionalnoj i međunarodnoj razini, gdje ocjene donose vijeća međunarodnih sudaca.

TWINNING

JCI Twinning

JCI Twinning program službeno povezuje dvije ili više lokalnih ili nacionalnih JCI organizacija koje su zainteresirane za suradnju i povezivanje. Twinning koristi globalnu JCI mrežu kako bi se ostvarilo dublje razumijevanje raznolikosti i međunarodne suradnje među JCI članovima.
Kontakt:
Ilica 71, 10000, Zagreb
Mail: croatia@jci.hr
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram