Međunarodna događanja

EUROPEAN CONFERENCE

Svake godine JCI članovi se okupljaju na Europskoj konferenciji ne bi li razmijenili ideje, naučili kako učinkovitije mijenjati lokalnu zajednicu kao i surađivati s drugim nacionalnim komorama u Europi. Europska konferencija, kao i ostale, otvara priliku za korištenje međunarodne mreže za osnaživanje nacionalnih komora. Na ovakvoj konferenciji JCI omogućuje svojim članovima aktivno sudjelovanje u rješavanju međunarodnih pitanja. 

WORLD CONGRESS

Svaki godine u studenom, JCI članovi iz cijelog svijeta dolaze na središnje događanje u godini - Svjetski kongres. Na ovom globalnom forumu izabrat će se međunarodni JCI dužnosnici za nadolazeću godinu. Također, članovi će istražiti ideje za međunarodne inicijative te upoznati dostignuća najistaknutijih Jaycess.-ovca. S obzirom da je JCI prisutan u gotovo 120 zemalja, članovi imaju priliku upoznati kolege iz svih krajeva svijeta. Na ovom događaju, kritična masa mladih ljudi iz JCI-a se ujedinjuje kako bi uvećala pozitivan učinak JCI pokreta.

EUROPEAN PRESIDENTS MEETING

Svake godine u veljači nacionalni predsjednici iz četrdesetak europskih organizacija JCI-a i međunarodni dužnosnici zaduženi za Europu nalaze se kako bi na najbolji mogući način otvorili svoju JCI godinu, otkrili svoje planove i razmijenili iskustva u radu nacionalnih organizacija, kao i da bi otkrili planove međunarodnih dužnosnika u Europi i Europskog vijeća za razvoj. Ovaj sastanak nacionalnim predsjednicima otkriva sve puteve na kojima najbolje mogu ostvariti svoju godinu vođenja nacionalne komore. EPM je organiziran u Zagrebu u veljači 2018. godine pod pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske.

SOUTH EAST EUROPE CONFERENCE

SEE Conference, odnosno South East Europe Conference (ranije Balkanska konferencija) projekt je sedam nacionalnih JCI organizacija iz Jugoistočne Europe. Bugarska, Hrvatska, Moldavija, Rumunjska, Srbija, Turska i Ukrajina potpisale su sporazum o suradnji 2016. godine u gradu Quebec. Konferencija se organizira u travnju svake godine i traje tri dana. Konferencija je organizirana u Belom Manastiru u travnju 2019. godine.

EU KOMISIJA I PARLAMENT

EU Know-How Transfer
Na Europskom prijenosu znanja u Bruxellesu JCI članovi imaju priliku izravno komunicirati s dužnosnicima Europske komisije i članovima Europskog parlamenta, čime jačaju osobne kontakte i povećavaju međusobno razumijevanje između političara i poslovne zajednice kao i civilnog društva. Svake godine, predstavnici Komisije, kao i visokopozicionirani političari iz Europskog parlamenta, obrazlažu svoje poglede na goruća europska pitanja poput nezaposlenosti mladih ili gospodarske krize.

JCI AKADEMIJE


JCI Akademije
Od utemeljenja 1987. više od 2.500 JCI članova je diplomiralo na JCI Akademiji. Akademija osnažuje buduće lidere JCI-a kako bi stekli vještine koje su im potrebne da budu uzorni mladi lideri. Polaznici Akademije, uronjeni u kulturu japanskog grada domaćina, uče putem tečaja, seminara i radionica kako biti inspirativan globalni lideri s naglaskom na održivi utjecaj. Postoji još i  Europska akademija , Growth & Development akdaemija, Congress Organising Committee akademija.

Događanja u Hrvatskoj

Kontakt:
Ilica 71, 10000, Zagreb
Mail: croatia@jci.hr
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram