Nacionalna uprava

"One Year To Lead"
Članovi JCI-a imaju priliku obnašati lokalne, nacionalne i međunarodne rukovodeće položaje koji se biraju svake godine u organizaciji.
JCI-jeva filozofija "One Year To Lead".
Kontakt:
Ilica 71, 10000, Zagreb
Mail: croatia@jci.hr
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram