Priznanja za najistaknutije članove JCI Zagreb

Svake godine lokalna organizacija JCI Zagreb dodjeljuje priznanja svojim najistaknutijim članovima koji su dali doprinos ostvarivanju misije JCI-a u Hrvatskoj kao i razvoju lokalne zajednice. Počevši od 2013. godine lokalni predsjednik uručuje priznanja pojedincima koji su obilježili godinu dok je on vodio lokalnu organizaciju.

Priznanja se dodjeljuju za najbolji angažman u područjima djelovanja JCI-a kao i najistaknutijim dužnosnicima, voditeljima aktivnosti te članovima.

Dosadašnje dobitnice i dobitnici priznanja su:

Priznanje za... Dobitnici po godinama
najistaknutijeg člana 2017 – Ivona Hursa
2016 – Helena Marinović
2015 – Dragana Zelenika
najistaknutijeg člana Upravnog odbora 2017 – Petra Ravlić
2016 – Ivana Zdelarec
2015 – Ivan Mioč
2013 – Monika Friščić
najistaknutijeg novog člana 2017 – Edita Vasiljević
2016 – Frano Bučan
2015 – Tanja Ninić
najbolji individualni angažman 2017 – Ella Hiti
2016 – Petra Ravlić
2013 – Igor Simić
najbolji poslovni angažman 2017 – Mario Majhen
2015 – Filip Ćurko
2013 – Igor Zgrabljić
najbolji međunarodni angažman 2017 – Tanja Ninić
2016 – Danijela Klobučar
2013 – Julija Turk
najbolji nacionalni angažman 2017 – Nina Mimica
najbolji angažman za zajednicu 2017 – Petra Ravlić
2015 – Ivana Zdelarec
najbolji društveni angažman 2017 – Marko Stevanović
2016 – Ivona Hursa
2013 – Danijela Klobučar
najistaknutijeg potpredsjednika 2016 – Ivan Mioč
2013 – Ana-Maria Gurdulić
najistaknutijeg trenera 2016 – Monika Friščić
najistaknutijeg voditelja projekta 2016 – Marko Ignjatić
poseban doprinos razvoju
JCI-a u Hrvatskoj
2017 – Marko Ignjatić
2016 – Mario Majhen
2015 – Marko Ignjatić
2013 – Matija Longin
poseban doprinos... 2017 – Sven Špehar (organizacija EPM-a)
2017 – Ivan Mioč (promocija organizacije)

Priznanja se svake godine dodjeljuju na Božićnom domjenku. Pored toga, i nacionalna organizacija JCI Croatia svake godine dodjeljuje priznanja za najbolje projekte kao i najistaknutijim članovima i dužnosnicima.