Međunarodna putovanja u 2017. godini

JCI Zagreb je u 2017. godini bio prisutan na brojnim međunarodnim događanjima i konferencijama od kojim izdvajamo:

  • 2017 JCI EPM u Dublinu, Irska – sastanak europskih nacionalnih JCI predsjednika u sklopu kojega je JCI Zagreb predsjednica Helena Marinović održala prezentaciju o 2018 EPM-u u Zagrebu.
  • 2017 Balkan Konferencija u Bukureštu, Rumunjska – na temu nove poslovne kulture na Balkanu. Sudionici iz Bugarske, Moldavije, Rumunjske, Srbije, Turske, Ukrajine i Hrvatske razmjenjivali su znanja na temu razvoja poslovanja i privlačenja investicija.
  • 2017 JCI Europska konferencija u Baselu, Švicarska – prezentaciju o 2018 European Presidents Meeting u Zagrebu, održala je predsjednica organizacije JCI Zagreb, Helena Marinović.
  • 2017 JCI Akademija u Kumamoto, Japan – najveća akademija za lidere sutrašnjice na kojoj je JCI Zagreb imao svoju predstavnicu Sven Špehar.
  • 2017 JCI European Academy u Gothenburgu, Švedska - leadership akademija na kojoj je sudjelovalo preko sto mladih poslovnih ljudi iz cijele Europe, u detaljno osmišljenom programu za profesionalni i osobni razvoj.
  • 2017 International Summit on Peace, Malezija - Primarni cilj Summita je osnaživanje mladih da preuzmu ulogu kreatora, poticatelja i stvaratelja mira na kojem je JCI Zagreb predstavila potpredsjednica Petra Ravlić .