Da bi JCI ispunio svoju misiju i pružio razvojne mogućnosti mladim ljudima, JCI dužnosnici i članovi na svim razinama moraju ispunjavati svoje zadatke i obveze kvalitetno te izgraditi Lokalne organizacije s kvalificiranim i motiviranim članovima koji će se priključiti u rješavanju društvenih izazova i doprinijeti stvaranju pozitivnih promjena.

Kako bi se postigao ovaj cilj, iskusni JCI članovi koji posjeduju napredna znanja o temama i vještinu prenošenja znanja na druge u prilici su pomoći drugim JCI članovima učeći ih novim vještinama i znanjima. Iskusni JCI članovi ulažu dodatne napore i tako postaju JCI treneri na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Osim JCI vrijednosti, JCI treneri također trebaju i poštivati slijedeće vrijednosti: relevantnost, izvrsnost, povjerenje i transparentnost. Sve tečajeve vodi ovlašteni JCI trener za pojedine programe.

Effective Communications

Ovaj tečaj pojašnjava pojmove učinkovite komunikacije i svih njenih oblika koji uključuju verbalnu, neverbalnu, pismenu komunikaciju kao i slušanje. Na taj način aktivni građani mogu stvoriti održive pozitivne promjene kroz učinkovitu komunikaciju i djelovanje.

Effective Leadership

Ovaj program obuke definira oblike učinkovitog rukovođenja potrebnog za rješavanje lokalnih, nacionalnih i globalnih problema društva XXI. stoljeća. Tečaj namjerava postaviti temelj na kojem će pojedinci moći izgraditi svoje kapacitete i karakter kako bi motivirali druge za poduzimanje akcije od zajedničkog interesa.

Effective Meetings

Ono što ovaj tečaj predlaže je da Lokalna organizacija mora biti kreativna u organiziranju sastanaka. Budući da se svaka Lokalna organizacija razlikuje i može se mijenjati svake godine, lokalni dužnosnici moraju odlučiti kakav oblik susreta i sastanaka je učinkovitiji za organizaciju i njene članove. S jedne strane, ljudi imaju potrebu sastanaka jedan-na-jedan, dok je s druge strane inovativnost i kreativnost dokazala postojanje i drugih načina koji su postigli iste rezultate.

JCI Achieve

Ovaj tečaj kroz diskusiju i analogiju pomaže članovima da razumiju vlastite vrijednosti kao i vrijednosti i načela JCI-a, pojašnjava koje su uloge svih članova u formiranju identiteta pojedine Lokalne organizacije te koje su aktivnosti potrebne da se ispuni JCI misija i da se JCI članovi razviju u aktivne građane koji će stvoriti pozitivnu promjenu u svojoj zajednici. JCI Achieve je poludnevni tečaj kojeg trebaju pohađati svi novi članovi koji žele u potpunosti razumjeti principe, smisao, svrhu i dinamiku jedne Lokalne organizacije u JCI-u.

JCI Admin

Ovaj tečaj za upravljanje Lokalnom organizacijom JCI-a preporučuje se članovima koji želi biti u lokalnom upravnom odboru ili lider na bilo kojoj razini u lokalnoj organizaciji. Tečaj pojašnjava strukturu Upravnog odbora, upravljanje poslovima Lokalne organizacije kao i odgovornost Lokalne organizacije u pružanju razvojnih mogućnosti koje će osnažiti JCI članove za stvaranje pozitivnih promjena u i izvan JCI-a. JCI Admin trebaju pohađati svi članovi koji žele u potpunosti razumjeti dinamiku upravljanja i administraciju jedne Lokalne organizacije JCI-a.

JCI Impact

JCI Impact je tečaj namijenjen JCI članovima koji žele postati aktivni građani i stvoriti dugotrajne pozitivne promjene u svojim zajednicama. Na tečaju se govori o konceptu aktivnog građanstva, pojašnjavaju se načini analize potreba zajednice i procesi dolaska do rješenja koja odgovaraju na te potrebe. Također se govori i o projektima lokalne organizacije koji se mogu provoditi s partnerima iz svih sektora društva, a u cilju stvaranja održivih i učinkovitih promjena u svakoj zajednici.

Mentoring

Ovaj tečaj će kreirati prijedlog mentorskog programa koji će omogućiti ostvarenim JCI članovima da podrže nove članove te da ih uključe u aktivnosti usmjerene na razvoj aktivnog građanstva. Na ovom tečaju se govori o tome što znači biti mentor, koje su odgovornosti potrebne, pojašnjava i predlaže sustave mentorstva u JCI-u, a i daju se savjeti kako postati najbolji mentor koji možete biti.

Presenter

Presenter, JCI tečaj učinkovitog predavanja, je cjelodnevni tečaj koji stavlja fokus na koncept izrade i isporuke učinkovite prezentacije koristeći vizualna pomagala i snažne metode predstavljanja sadržaja. Sudionici vježbaju prezentiranje tijekom cijelog tečaja. Ovaj tečaj trebaju pohađati svi članovi koji žele unaprijediti svoje prezentacijske vještine kako bi bolje pripremali izvješća s projekata i slično.

Networking

Networking je tečaj na kojem svoje osobne kontakte pretvarate u trajnije, pouzdanije i produktivnije veze i odnose. Na tečaj se govori o načelima i dinamici umrežavanja, o tome kako prepoznati i iskoristiti priliku prilikom kontaktiranja ljudi, o naknadnim potrebnim radnjama nakon susreta s osobom kako bi dodali vrijednost kontaktu s tom osobom, kao i o tome kako koristiti sudjelovanje u aktivnostima JCI za izgradnju ugleda koji će uspostaviti mrežu kontakata za budućnost.

Project Management

Planiranje, izvršavanje i vrednovanje projekata pomoću JCI Active Citizen Framework-a (JCI Okvir za aktivno građanstvo) kako bi se ostvarila misija JCI-a u stvaranju pozitivnih promjena u svijetu. JCI članovi pokreću projekte slijedeći JCI Active Citizen Framework stvarajući pozitivne promjene za opće dobro. Na ovom tečaju se govori o osnovnim komponentama upravljanja projektima vezanim za planiranje, izvršavanje i vrednovanje projekata. Sudionici će razviti svoje vještine koje će im pomoći u izradi projektne ideje, u definiranju jasnih ciljeva, pri utvrđivanju i pronalasku ključnih partnera, u planiranju operativnih koraka i u vrednovanju uspjeha nekog projekta.

Social Responsibility

Tečaj društvene odgovornosti je poludnevni tečaj osmišljen za promicanje svijesti o aktivnom građanstvu gdje pojedinci imaju odgovornost prema svojoj zajednici i okolišu, zatim za promicanje načela UN Global Compact-a u poslovnoj praksi, te radi poticanja pojedinaca da se ponašaju odgovorno u poslovanju i u zajednici kao i da potiče provedbu najbolje prakse društveno odgovornog poslovanja. Ovaj tečaj preporuča se svakom članu koji želi razviti svoju ulogu aktivnog građanina u zajednici koji razumije činjenicu da pojedinac može učiniti mnogo kako bi se osigurala održivost našeg planeta i blagostanje ljudi u zajednici.

Omoiyari

Omoiyari je dvosatni tečaj koji se temelji na japanskom konceptu življenja u harmoniji s poštovanjem i međusobnim razumijevanjem. Tečaj će potaknuti članove JCI-a da postanu aktivni građani i da grade uravnoteženo i pouzdano društvo.