100 stabala za 100 godina

Članovi lokalnih JCI organizacija iz Osijeka, Rijeke, Splita i Zagreba zasadili su stotinu stabala povodom obilježavanja 100 godina od osnivanja Međunarodne komore mladih - JCI. Organizacija je osnovana 1915. godine u američkog gradu St. Louis na inicijativu Henryja Giessenbiera.

Stabla su zasađena u suradnji i uz podršku Hrvatskih šuma koji su osigurali prostor za sadnju i donirali sadnice te članovima JCI-a stručno i profesionalno pomogli u sadnji stabala na odabranim lokacijama. Članovi lokalnih komora iz Osijeka, Rijeke, Splita i Zagreba zajedno sa svojim kolegama iz drugih zemalja pokazali su kako pozitivna promjena počinje na lokalnoj razini i kako mnogo malih koraka može prevaliti veliki put. Stotinu stabla zasađenih povodom jednog stoljeća JCI-a možete pronaći u zagrebačkom parku Maksimir, u Brloškoj šumi pokraj Fužina, u blizini čepinske obilaznice nedaleko od Osijeka kao i na padinama brda Kozjak kod Solina.

Pored Hrvatske isti projekt realizirao se u Panami, Hondurasu, Paragvaju, Velikoj Britaniji, Belgiji, Litvi, Tunisu, Južnoafričkoj republici, Bangladešu, Vijetnamu, Australiji kao i u još desetak zemalja širom svijeta.

Ovaj projekt je prvi nacionalni projekt JCI-a u Hrvatskoj, odnosno prvi projekt kojeg su koordinirano organizirale sve lokalne organizacije.