Postanite ponovno dio JCI pokreta
i podijelite svoju JCI priču.

S ulaskom JCI-a u drugo stoljeće postojanja, JCI Alumni Program omogućuje bivšim članovima JCI-a
ponovno uspostavljanje veza i povratak u organizaciju koja je stvorila
pozitivnu promjenu u životima mnogih pojedinaca.

Povratak

JCI Alumni potiče stare članove u dijeljenju i širenju znanja i smjernica, a sve sa svrhom kvalitetnije organizacije i oblikovanja budućnosti JCI-a. Isto tako, kada se bivši član JCI-a pridruži JCI Alumni programu, lokalna i nacionalna JCI komora kroz uplate članarina jačaju svoj financijski položaj. Stoga, organizacija može uložiti više novca u razvoj projekata za stvaranje pozitivnih promjena.

Globalno povezivanje

Postavši članom JCI Alumni programa, svaki član odmah postaje povezan s globalnom mrežom koja se sastoji od milijuna ljudi koji su također slijedili JCI misiju za stvaranje pozitivnog utjecaja. JCI Alumni će dijeleći svoja iskustva o pozitivnom utjecaju imati priliku potaknuti članove na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini organizacije.

Interes

Postavši dijelom JCI Alumni programa, uz nastavljanje JCI naslijeđa, članovi će dobit pristup različitim poticajima. JCI Alumni program će nuditi nekoliko aktivnosti, resursa i prednosti, uključujući tromjesečni newsletter, priliku da se podrže JCI projekti, govorničke mogućnosti i priliku za umrežavanje, ponudu ekskluzivnih JCI Alumni proizvoda i razne pogodnosti na JCI međunarodnim događanjima.

Često postavljena pitanja

Što potencijalne JCI Alumni članove najviše zanima...

Kako postati JCI Alumni?

Bivši ste član JCI-a koji je prešao dobnu granicu za šlužbeno članstvo.

Registrirajte se u online bazu.
Uplatite članarinu za JCI Alumni program.