Mi smo JCI! Proširi našu priču!

Svakodnevno JCI članovi poduzimaju aktivnosti i stvaraju održiva rješenja u više od 100 zemalja diljem svijeta.
U Hrvatskoj JCI Croatia kao nacionalna koordinacija povezuje aktivnosti hrvatskih JCI članova u
njihovim lokalnim JCI organizacijama u najvećim hrvatskim gradovima.

Junior

JCI je organizacija mladih aktivnih građanki i građana u dobi od 18 do 40 godina. Danas u svijetu najveći broj aktivnih članova ima između 26 i 36 godina.

Chamber

JCI je najveća globalna mreža mladih profesionalaca i lidera koji razvijaju svoje vještine, stječu nova znanja i povezuju se kako bi donijeli mjerodavne odluke i poduzeli akciju.

International

JCI je globalna organizacija prisutna u preko stotinu država svijeta i u kojoj se govore četiri službena jezika - engleski, japanski, španjolski i francuski.

Članova u svijetu

Nacionalnih komora

Lokalne organizacije

Međunarodna dužnosnika

Međunarodna komora mladih - JCI

JCI (Džej-si-aj) je organizacija mladih aktivnih građana koji se zalažu za stvaranje pozitivnih promjena u zajednicama u kojima žive i rade. Aktivni građani su pojedinci koji ulažu u budućnost našeg svijeta, a JCI okuplja mlade aktivne građane iz raznih dijelova društva.

Kao mladi ljudi, građani svijeta, imamo prava, ali i obveze prema zajednici. Zato pronalazimo ciljana rješenja za lokalne probleme u korist naše zajednice, našeg svijeta i naše budućnosti. Prihvaćajući nove ideje, suradnju i raznolikost, strastveno i hrabro rješavamo ključne izazove našeg vremena.

Osobna odgovornost

Misija

Pružati razvojne mogućnosti koje osnažuju mlade ljude za stvaranje pozitivnih promjena.

Vizija

Biti vodeća globalna mreža mladih aktivnih građana.

Vrijednosti - JCI Creed

JCI članovi vjeruju: da vjera daje smisao i svrhu ljudskom životu, da prijateljstvo među ljudima nadilazi suverenitet država, da ekonomsku pravednost mogu najbolje postići slobodni ljudi kroz slobodno poduzetništvo, da je vladavina prava bolja od vladavine čovjeka, da najveća vrijednost leži u ljudskoj osobnosti i da služenje čovječanstvu je najbolje životno djelo.


Uključite se u Programe JCI-a

JCI programi pružaju JCI članovima mogućnosti za učenje, postizanje i nadahnjivane svijesti o aktivnom građanstvu
te potiču angažman za opće dobro na inovativne načine. Naši programi usredotočeni su na razvoj vještina, motivaciju i
razmjenu iskustava članova kao i povezivanje unutar naše organizacije na lokalnim, nacionalnim i međunarodnim događajima.

Deset najistaknutijih mladih ljudi

Svake godine, JCI odabire 10 izvanrednih mladih ljudi mlađih od 40 godina koji žive JCI misiju na nevjerojatan način. Prepoznavanjem tih mladih, JCI podiže status društveno odgovornih lidera u svijetu. JCI TOYP se organizira na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

JCI Priznanja

Gotovo 200.000 JCI članova diljem svijeta poduzima akcije koje stvaraju održive pozitivne promjene za opće dobro, tako da je konkurencija žestoka u programu JCI Priznanja. Najbolji projekti i inicijative natječu se na nacionalnoj i međunarodnoj razini, gdje ocjene donose vijeća međunarodnih sudaca.

Svjetsko debatno prvenstvo

Debatne vještine osposobljavaju JCI članove na rješavanje sukoba, poštivanja različitosti, te da nadilaze prepreke i zagovaraju poruke lokalnih i globalnih promjena. Svake godine na kontinentalnom i svjetskom JCI kongresu, nacionalni timovi bore se za JCI naslov svjetskog debatnog prvaka.

Svjetsko prvenstvo u govorništvu

Govorništvo je ključna vještina za lidere koji motiviraju druge da stvaraju pozitivne promjene. Svjetsko prvenstvo u govorništvu pruža JCI članovima jedinstvenu priliku da predstave svoje sposobnosti te da podijele stavove o važnim lokalnim, nacionalnim ili globalnim pitanjima.

JCI Twinning

JCI Twinning program službeno povezuje dvije ili više lokalnih ili nacionalnih JCI organizacija koje su zainteresirane za suradnju i povezivanje. Twinning koristi globalnu JCI mrežu kako bi se ostvarilo dublje razumijevanje raznolikosti i međunarodne suradnje među JCI članovima.

Brucoši (First Timers)

Vrlo je važno za JCI članove koji prvi puta sudjeluju na jednom međunarodnom JCI kongresu da budu dijelom JCI obitelji i istraže mogućnosti svakog događanja od prvog dana. Program za brucoše ('First Timers') pokazuje im kako iskoristiti najviše od ponuđenog.

Najpoznatiji bivši JCI članovi i JCI Alumni

Tijekom 100 godina djelovanja kroz organizaciju je prošlo 11 milijuna članova.
U svijetu danas ima milijun i pol bivših članova JCI-a.